Novinky

Pitný režim a ochranné nápoje na pracovišti: Povinnosti zaměstnavatele

Pitný režim a ochranné nápoje na pracovišti: Povinnosti zaměstnavatele

S příchodem letních měsíců a rostoucími teplotami je důležité připomenout si povinnosti zaměstnavatelů týkající se poskytování pitného režimu a ochranných nápojů zaměstnancům. Tyto povinnosti jsou zakotveny v české legislativě a jejich dodržováním zajistíte bezpečnost a zdraví vašich pracovníků.

Rozdíl mezi pitným režimem a ochranným nápojem

Pitný režim znamená povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům přístup k pitné vodě. Tato povinnost je stanovena v § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel splní svou povinnost tím, že zajistí volný přístup k pitné vodě na pracovišti. Pojem pitná voda je definován zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranný nápoj je nápoj, který zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnancům, pokud jsou vystaveni nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám. Podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 % cukru a více než 1 % alkoholu.

Kdy musí zaměstnavatel poskytovat ochranný nápoj?

Ochranný nápoj se poskytuje v několika případech:

 • Vysoké teploty a fyzická zátěž: Povinnost poskytnout ochranný nápoj vzniká při pracích s energetickým výdejem vyšším než 106 W/m² a teplotou nad 26 °C. Typicky se jedná o ruční svařování, práci v ocelárnách, strojové vrtání apod.
 • Ztráta tekutin: Pokud měřením dojde k zjištění, že zaměstnanec při práci ztrácí více než 1,25 litru tekutin potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.
 • Práce v extrémních podmínkách: Při trvalé práci spojené se zátěží teplem zařazené do kategorie čtvrté nebo při práci na venkovním pracovišti, kde teplota vzduchu přesahuje 26-28 °C.

Jaké vlastnosti by měl mít ochranný nápoj a kolik ho musí zaměstnavatel poskytnout?

Ochranné nápoje musí splňovat následující požadavky:

 • Teplota: V létě by měla být kolem 16 °C (minimálně 10 °C), v zimě mezi 20-25 °C (minimálně 16 °C).
 • Obsah cukru: Ochranný nápoj musí mít méně než 6,5 hmotnostních % cukru.
 • Obsah minerálních látek: Ochranný nápoj při zátěži teplem se poskytuje v množství, které pokrývá minimálně 70 % ztrát tekutin a minerálních látek, ke kterým dochází prostřednictvím pocení a dýchání během osmihodinové směny.
 • Optimální hodnoty hlavních minerálních látek: Vápník (Ca²⁺): 40-80 mg/l, Hořčík (Mg²⁺): > 20 mg/l, Draslík (K⁺): > 1 mg/l, Sodík (Na⁺): < 20 mg/l, Chloridy (Cl⁻): < 25 mg/l, Sírany (SO₄²⁻): < 240 mg/l, Dusičnany (NO₃⁻): < 10 mg/l.
 • Obsah vitamínů: V legislativě není obsah vitamínů určen.
 • Chuťové vlastnosti: Nápoj by neměl být nepříjemný k pití.
 • Doporučené množství ochranného nápoje: Minimální množství, které by měl zaměstnavatel poskytnout, je 1,5 litru na jednu směnu. V případě extrémních venkovních podmínek se toto množství může zvýšit až na 2,5 litru za směnu. Důležité je, aby zaměstnanci měli možnost doplňovat tekutiny i po ukončení pracovní směny.

Druhy ochranných nápojů

Ochranné nápoje jsou rozděleny do osmi kategorií podle třídy a typu práce. Podrobné specifikace těchto kategorií jsou uvedeny v části A, tabulce č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Třídy jsou označeny jako I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V.

Pro práce zařazené do tříd IIIIa se poskytuje ochranný nápoj ve formě přírodní minerální vody slabě mineralizované, pramenité vody nebo vody splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky.

Do tříd I a IIIa patří práce:

 • vsedě s minimální pohybovou aktivitou (např. kancelářské a počítačové práce, práce v laboratořích),
 • převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží (např. řidiči osobních vozidel),
 • ve stoje s trvalým zapojením horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče (např. skladníci, údržbáři, zdravotní sestry).

Pro práce zařazené do tříd IIIbV se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % povinné náhrady ztráty tekutin, druhou polovinu tvoří ochranný nápoj určený pro třídy I IIIa.

Do tříd IIIb až V se řadí práce:

 • s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze (např. práce v zemědělství, zahradnictví),
 • spojené s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních a dolních končetin (např. práce s lopatou ve stavebnictví, přenášení břemen o váze 25 kg),
 • spojené s intenzivní činností svalstva trupu, horních a dolních končetin (např. práce v hlubinných dolech),
 • zahrnující výkopové práce a transport těžkých břemen (např. pytle s cementem).

Tyto práce se na první pohled mohou zdát podobné, ale liší se celkovým energetickým výdejem a ztrátou tekutin za osmihodinovou směnu. Pro přesnější zařazení je nutné se seznámit s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., částí A, tabulkou č. 1.

V některých dnech letních měsíců by do tříd IIIbV spadali zdravotničtí záchranáři, zaměstnanci kuchyní, prádelen a mandloven, pokud pracoviště není vybaveno klimatizační jednotkou.

Jaké tekutiny jsou jako ochranné nápoje nejvhodnější?

Vzhledem ke skladbě naší stravy (bohatší na obsah minerálních látek) postačí při běžné fyzické zátěži většinou pitná či stolní voda. Objem přírodní minerální vody by neměl být vyšší než 0,5 litru, málo vhodné jsou vody sycené CO₂. V omezené míře lze také využít ovocné a bylinkové čaje a ředěné džusy a ovocné šťávy.

Je třeba dobře zvažovat konzumaci iontových a energetických nápojů vzhledem k vykonávané činnosti. Ty jsou totiž vhodnější spíše pro sportovní zátěž. Pro svůj silný dehydratační účinek nepatří do pitného režimu káva, kakao, silný čaj a alkoholické nápoje. Nejsou také vhodné sladké a kolové limonády kvůli vysokému obsahu cukru.

Ochrana pracoviště před horkem

Kromě poskytování ochranných nápojů a základního pitného režimu je důležité chránit pracoviště před horkem. Pro prostory bez klimatizace je důležité omezit vliv sluneční radiace stíněním. Nejúčinnější jsou venkovní žaluzie, markýzy, ale pomohou i vnitřní žaluzie, rolety a závěsy. Na trhu je dostupná široká škála stavebních stínících prvků, jako jsou termální skla nebo fólie na skla. Účinným řešením je také instalace ventilátorů – stropních nebo stolních, podle potřeby. Větrání otevřenými okny přes den prokazatelně není vhodné, protože zvyšuje teplotu uvnitř místností. Okna proto otevírejte naplno ráno a večer, případně přes noc.

Správným zajištění pitného režimu a ochranných nápojů zajišťujete ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, zejména v letních měsících a v náročných pracovních podmínkách. Dodržováním těchto legislativních požadavků nejen chráníte své zaměstnance, ale také předcházíte možným sankcím. Pro usnadnění těchto povinností nabízí e-shop OPTIMIA široký sortiment ochranných nápojů, včetně limonád a minerálních vod. Firmy u nás navíc mohou využít nákupu v rámci náhradního plnění, což představuje praktické a finančně výhodné řešení pro splnění legislativních požadavků. Tímto způsobem můžete zajistit zdraví svých zaměstnanců a zároveň efektivně řídit firemní zdroje.

Jak efektivně umýt okna ve vaší firmě: Tipy a triky

Jak efektivně umýt okna ve vaší firmě: Tipy a triky

Čistá okna jsou důležitá nejen pro zlepšení estetického dojmu z pracovního prostoru, ale přinášejí i řadu dalších, možná méně zřejmých výhod. Čistá okna propouštějí více přirozeného světla, což má přímý vliv na náladu a celkovou pohodu zaměstnanců. Přirozené osvětlení může pomoci zvýšit koncentraci, snížit pocit únavy, a dokonce zlepšit spánkový režim lidí, kteří v takovém prostředí tráví velkou část svého dne. Pracovní prostředí s dostatkem přirozeného světla může pozitivně ovlivnit výkonnost zaměstnanců, zvyšovat jejich produktivitu a snižovat chybovost. Aby bylo možné tyto výhody naplno využít, je důležité věnovat pravidelnou péči údržbě oken. V našem průvodci se dozvíte, jak na to.

Jak často umývat okna

Určit, jak často by se měla okna umývat ve vaší firmě, závisí na řadě faktorů, jako je typ vaší firmy, poloha a expozice k vnějším vlivům. Podívejme se na několik příkladů různých typů zařízení:

Zdravotnická zařízení: Pro místa, kde je hygiena nejdůležitější, je doporučeno umývat okna každý měsíc. Toto opatření pomáhá eliminovat hromadění bakterií a virů, které mohou přispívat k šíření infekcí.

Restaurace: Vzhledem k vysoké úrovni vlhkosti a mastnoty, které jsou typické pro prostředí restaurací, je nutné mytí oken plánovat každé dva týdny. Čistá okna zde přispívají nejen k estetickému dojmu, ale také k udržení hygienického standardu.

Kancelářské budovy: V těchto prostředích může být vhodné provést důkladné umytí oken dvakrát ročně, přičemž častější údržba by měla být zaměřena na místa s větším provozem, jako jsou lobby a veřejné prostory. Dobře umytá okna přispívají k pozitivní image firmy.

Maloobchodní prodejny: S ohledem na důležitost prvního dojmu pro zákazníky je doporučeno umýt okna alespoň jednou měsíčně. To zajišťuje, že produkty jsou viděny v nejlepším možném světle a že prodejna působí přívětivě a čistě.

Přizpůsobte plán mytí oken tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Lokalita může hrát významnou roli – například budovy blízko průmyslových oblastí nebo frekventovaných silnic mohou vyžadovat častější mytí kvůli zvýšenému výskytu nečistot a prachu.

Metody a tipy pro mytí oken

Zde je několik rychlých tipů, které vám pomohou dosáhnout bezchybných výsledků při mytí oken:

1. Volba správného času

Mytí oken vyžaduje strategický přístup i co do výběru času. Doporučujeme se vyhnout mytí ve dnech, kdy na okna dopadá přímé sluneční světlo. Slunce může způsobit rychlé odpaření čisticího roztoku a zanechat nežádoucí šmouhy. Optimální je vybrat si pro tuto činnost oblačný den nebo ranní či večerní hodiny, kdy slunce tak intenzivně nesvítí.

2. Příprava a plánování

Klíčem k úspěchu je dobře promyšlený plán. Začněte s přípravou rámů a parapetů, které často obsahují nejvíce nečistot. Umýt byste je měli kombinací teplé vody a čistícího prostředku. Až budou rámy a parapety čisté, můžete se plně věnovat skleněným plochám. V opačném pořadí by hrozilo jejich opětovnému znečištění.

3. Výběr čisticích prostředků

Pro lehkou špínu jsou ideální demineralizovaná voda nebo domácí směs vody a octa, která zajistí krásný lesk bez použití chemických čisticích prostředků. V případě silnějšího znečištění nebo pro dosažení profesionálních výsledků však doporučujeme zvolit specializované čisticí prostředky, které jsou určené přímo na mytí oken. E-shop OPTIMIA má ve své nabídce široký výběr se kterými nesáhnete vedle.

4. Použití správných pomůcek

Pro dosažení dokonalé čistoty bez zanechání šmouh jsou nepostradatelné kvalitní úklidové pomůcky. Utěrky z mikrovláken a gumové stěrky jsou skvělým pomocníkem pro efektivní odstranění vody a čisticího roztoku z oken. V našem sortimentu najdete širokou nabídku úklidových pomůcek, které vám mytí oken znatelně usnadní.

Dávejte si pozor v zimě

Dotazy ohledně mytí oken v zimním období jsou běžné a vyžadují zvláštní pozornost. Nízké teploty pod bodem mrazu přinášejí specifická rizika – teplá či horká voda na zamrzlá okenní skla může způsobit jejich praskání, zatímco použití studené vody nebo určitých čistících prostředků může zanechat nevzhledné šmouhy. Velmi nevhodné řešení je také použití kapaliny do ostřikovačů aut jako čisticího prostředku. Toto pro čištění oken během zimy rozhodně nedoporučujeme, neboť rozdíl ve vnitřních a venkovních teplotách může vést k poškození skel.

Rozhodně nemyjte vysokotlakým čističem (vapkou)

Využití vysokotlakého čističe pro mytí oken může na první pohled působit jako efektivní řešení, ale skutečnost je jiná. Hlavním problémem je, že silný tlakový proud vody může poškodit okenní těsnění a rámy, což může vést k trvalému poškození. Tento přístup také zvyšuje riziko, že voda pronikne mezi dvojité zasklení, což by mohlo vést k zamlžení skel a snížení jejich izolačních vlastností. Navíc, vysokotlaký proud může na skle zanechat mikroškrábance, které jsou sice sotva viditelné, ale mohou časem vést k oslabení skla. Z těchto důvodů doporučujeme volit jemnější metody čištění, které jsou šetrné k okenním prvkům a zároveň efektivně odstraňují nečistoty.

Udržování čistoty

Pravidelně odstraňujte prach a pavučiny z povrchů, aby byly čisté a udržované. Důležité je vyhnout se stříkání vody nebo jiných tekutin na okna. V případě jakéhokoliv znečištění je třeba okamžitě čistit postiženou oblast, abyste zabránili vzniku trvalých skvrn.

Čistá okna jsou zrcadlem vašeho podnikání. Pravidelné a správné mytí nejenže zlepšuje vzhled vašeho pracoviště, ale také podporuje zdraví a produktivitu vašich zaměstnanců. Věnujte tedy péči plánování a realizaci úklidu. E-shop OPTIMIA nabízí širokou škálu čisticích prostředků na mytí oken a úklidových pomůcek v rámci náhradního plnění, což představuje pro firmy nejen výhodné, ale i praktické řešení. Kromě toho OPTIMIA poskytuje i úklidové služby, díky čemuž můžete péči o čistotu oken pohodlně přenechat nám. Tím se můžete plně soustředit na svůj podnik bez starostí s úklidem.

Co je to ESG a koho se týká v roce 2024?

Co je to ESG a koho se týká v roce 2024?

Mezi nabízené služby, které firma OPTIMIA nabízí jako součást náhradního plnění, patří i tvorba zpráv o ESG. Adopce ESG standardů se stává trendem mezi firmami po celém světě. Za tímto rozhodnutím nestojí pouze legislativní změny, ale i očekávání ze strany investorů, obchodních partnerů a klientů. Co přesně ESG znamená a jaké přínosy může pro vaši společnost mít?

Co to je ESG?

ESG je zkratka vytvořená z prvních písmen slov Environmental, Social and Governance, které se používají k prezentaci nefinanční výkonnosti. Při odpovědi na otázku, co je ESG, lze říci, že se jedná o způsob řízení, který zohledňuje životní prostředí, sociální odpovědnost a správu a řízení podniku. Podniky, které zkoumají své řízení v těchto oblastech mohou v budoucnu získat konkurenční výhodu.

Koho se zpráva ESG týká?

Díky nové směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), kterou schválili Evropský parlament a Rada EU v prosinci 2022, bude muset od roku 2024 více firem v Česku psát zprávy o své udržitelnosti.

Nově mají povinnost podávat zprávu o ESG:

 • Všechny firmy různých velikostí obchodující své cenné papíry na burze.
 • Další společnosti, které vyhovují minimálně dvěma z následujících kritérií:
  • mají více než 250 zaměstnanců
  • jejich roční obrat přesahuje 50 milionů EUR
  • hodnota jejich aktiv překračuje 25 milionů EUR

Jaké ukazatele ESG společnosti zohledňují?

Při snaze vysvětlit, co je ESG, lze identifikovat základy tohoto konceptu – jsou to již zmíněné životní prostředí, společenská odpovědnost a správa a řízení společností. Společnosti, které chtějí být vnímány jako ty, které se starají o společnost a životní prostředí, musí brát v úvahu všechny zmíněné prvky.

Ekologie: zdroje a spotřeba energie, výše emisí skleníkových plynů, jak se firma stará o odpad.

Sociální odpovědnost: dodržování bezpečnostních norem v práci, struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy, rozdíly ve výši platů mezi ženami a muži (tzv. genderová mzdová mezera), bezpečnost a kvalita produktů.

Governance (správa a řízení společnosti): jak je firma řízena, její vlastnické vztahy, opatření proti korupci.

Proč je ESG důležité pro vaši firmu?

 • budování důvěry mezi spotřebiteli, investory a obchodními partnery – ESG je víc než jen ujištění, že se společnost ve své činnosti neřídí pouze ziskem, protože aktivity v oblasti ESG jsou měřitelné a výsledky jsou sdílené;
 • vytváření image moderní, inovativní společnosti – aby mohly přijímat protiopatření, např. v reakci na klimatickou krizi, organizace hledají a zavádějí nová řešení, a proto jsou uznávány jako inovativní;
 • přístup k financování za zvýhodněných podmínek – ekologické podniky, a tedy i ty, které mají na mysli životní prostředí, mohou stále častěji využívat úvěry nabízené za atraktivních podmínek, které jsou mnohem výhodnější než komerční podmínky;
 • schopnost získat do podniku talentované pracovníky – podniky, v nichž je zavedeno šetrné podnikání, jsou vnímány jako atraktivní zaměstnavatelé, což následně pomáhá budovat kompetentní tým a snižuje náklady na lidské zdroje, protože fluktuace zaměstnanců je mnohem nižší;
 • splnění předpisů dříve, než vstoupí v platnost – je otázkou času, kdy bude muset více společností zahrnout do svých zpráv otázky ESG, a ty organizace, které vyjdou napřed, budou na změny připraveny.

Možná už se vaše firma některým aspektům ESG věnuje, ale dosud to neděláte formálně. Nové povinnosti mohou být příležitostí k identifikaci oblastí, kde je prostor pro zlepšení. Příprava zpráv však vyžaduje čas a energii, proto s ní začněte co nejdříve. Pokud máte malou firmu, kterou povinnost ESG reportingu přímo netýká, může se stát, že po vás budou data o udržitelnosti požadovat vaši dodavatelé nebo odběratelé. I když na vás tedy ESG nemá přímý dopad, schopnost poskytnout tyto informace vám může zajistit konkurenční výhodu.

ESG s OPTIMIA

Ve světě, kde se stále více klade důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost, se ESG stává nezbytnou součástí strategie každé společnosti, která si cení své reputace, udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu. Jako součást svého portfolia služeb nabízí OPTIMIA vypracování zpráv o ESG, a to i v rámci náhradního plnění. To představuje pro firmy významnou výhodu, neboť mohou splnit legislativní požadavky a zároveň projevit své závazky k udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Využitím služeb OPTIMIA mohou firmy nejen vyhovět zákonným požadavkům, ale také posílit svou pozici na trhu, zlepšit vztahy se zainteresovanými stranami a podpořit udržitelný rozvoj.

Jak často má zaměstnanec nárok na pracovní obuv a oděv?

Jak často má zaměstnanec nárok na pracovní obuv a oděv?

Toto je věčný dotaz, který je důležitý pro každého, kdo chce svou práci vykonávat bezpečně a pohodlně. Ať už jste zaměstnanec, který se chystá na novou pracovní výzvu, nebo zaměstnavatel, který chce zajistit bezpečnost a pohodlí svých pracovníků, jsme tady pro vás. Základní údaje poskytuje §104 Zákoníku práce, ale pro podrobnější informace je třeba se obrátit na další předpisy. Zajímá-li vás tato problematika, jste na správném místě.

Co znamená zkratka OOPP?

OOPP je zkratka pro osobní ochranné pracovní prostředky. Tyto prostředky jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti při práci, aniž by omezovaly pracovní výkon. Tato oblast je regulována Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., které určuje, jaké prostředky jsou považovány za ochranné a jaké nikoli, a také stanoví pravidla pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, včetně mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Musí si zaměstnanci pracovní oděvy hradit sami?

Zaměstnanci často tápou, zda by si měli hradit pracovní oděvy sami. Záleží na tom, zda jde o běžný oděv nebo OOPP. V prvním případě (například oblečení do kanceláře) zaměstnavatel nemusí přispívat, ale u ochranných pomůcek je situace opačná – zaměstnavatel je plně hradí.

Povinnost pro určitá prostředí

Je-li oděv nebo obuv při práci vystavena mimořádnému opotřebení nebo znečištění, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu. Co přesně tvoří "mimořádné" opotřebení či znečištění, není detailně specifikováno a závisí na posouzení zaměstnavatelem.

Jak často má zaměstnanec nárok na výměnu pracovního oděvu?

Neexistuje pevně stanovená frekvence pro výměnu pracovního oděvu nebo pracovní obuvi. Předpisy a směrnicemi si určuje zaměstnavatel sám, přičemž ale musí zajistit výměnu i před vypršením této doby, pokud pomůcky ztratí své ochranné vlastnosti poškozením nebo opotřebením.

Další povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí zpracovat přehled potřebných OOPP a čistících prostředků, pokud je to vyžadováno povahou práce. Přiřazení potřebných prostředků závisí na typu a míře znečištění při výkonu práce.

Praní pracovních oděvů

V případě OOPP je zaměstnavatel povinen zajistit jejich praní a čištění. Pro běžný pracovní oděv tato povinnost není stanovena zákonem.

Co když je pracovní oděv poškozený?

Pokud dojde k poškození pracovního oděvu při výkonu práce, nese náklady zaměstnavatel. V případě poškození způsobeného lehkomyslností zaměstnance může zaměstnavatel požadovat náhradu.

Co s pracovním oděvem, když je ukončen pracovní poměr?

Při skončení pracovního poměru musí zaměstnanec vrátit všechny poskytnuté pracovní pomůcky a oděvy, ale zaměstnavatel nemůže požadovat jejich vrácení v původním stavu.

Mějte na paměti, že správný výběr a udržování těchto oděvů a pomůcek nejenže zvyšuje bezpečnost na pracovišti, ale také přispívá k pohodlí zaměstnanců. Na našem B2B e-shopu najdete širokou škálu kvalitních a funkčních pracovních oděvů, pracovní obuvi a ochranných pomůcek, které splňují veškeré normy a požadavky pro různé pracovní podmínky a pracovní prostředí. Všechny produkty u nás navíc nakupujete v rámci náhradního plnění. Nezapomeňte, že investice do kvalitního pracovního vybavení je investicí do zdraví a spokojenosti vašeho týmu.

Jak vybrat ergonomickou myš pro kancelář?

Jak vybrat ergonomickou myš pro kancelář?

Mnoho z nás tráví před počítačem více než 5 hodin denně, a výběr správné počítačové myši může být klíčový pro prevenci zdravotních problémů. Mezi běžné potíže patří karpální tunelový syndrom, záněty šlach nebo různé bolesti vyvolané dlouhodobým nadměrným zatěžováním – bolesti v oblasti předloktí, zápěstí nebo ramene.

Proč ergonomickou myš?

Na trhu se vyskytuje široká paleta počítačových myší s rozmanitými vlastnostmi, včetně designu, určení, senzoru, počtu tlačítek a dalších parametrů. Ergonomické myši jsou navrženy tak, aby co nejlépe odpovídaly tvaru lidské ruky a poskytovaly uživateli maximální pohodlí. Tento typ myší je zejména doporučován pro kancelářskou práci, protože u ní jsou zdravotní rizika, vzhledem k času strávenému u PC, podstatně vyšší.

V praxi můžeme volit mezi vertikálním a horizontálním úchopem.

Vertikální úchop

Výhody

 • ergonomický design a správný úchop
 • redukuje napětí v zápěstí a předloktí
 • vhodné i při onemocnění karpálního tunelu
 • preventivní účinky

Nevýhody

 • vyšší pořizovací cena
 • určitá doba zvykání na odlišný způsob používání
 • nižší přesnost ovládání u některých modelů

Horizontální úchop

Výhody

 • větší výběr a přesné ovládání
 • dobře se drží s vhodným tvarem
 • příznivá cena vzhledem k velké produkci

Nevýhody

 • přetěžuje zápěstí při dlouhodobém používání.
 • nepřirozená poloha ruky způsobuje napětí v předloktí

Velikost

V případě ergonomické myši hraje klíčovou roli její velikost. Tento aspekt je podobně důležitý jako při výběru oblečení nebo obuvi. Při výběru se zohledňuje velikost vaší ruky, konkrétně délka od začátku dlaně až po konec nejdelšího prstu.

Velikost

Délka (od špičky prstu ke dlani)

S

Do 17 cm

M

17–19 cm

L

19–21 cm

XL

Nad 21 cm

 

Pravák nebo levák?

Většina současných myší je navržena tak, aby byla univerzální a bez problémů použitelná jak pravákem, tak i levákem. Nicméně u ergonomických myší je třeba být opatrnější. Tyto myši se totiž snaží napodobit tvar ruky a přizpůsobit se jí co nejvíce. Proto je klíčové vybrat si myš, která je tvarovaná pro vaši dominantní ruku.

Cenové hladiny

Základní třída (650–890 Kč)

Kvalitní a ergonomicky zdařilé modely pro běžné používání.

Střední třída (900–2000 Kč)

Laserové snímače, špičková ergonomie, rozšířené funkce.

Vyšší a luxusní třída (2000 Kč a více)

Modely s možností volby velikosti podle ruky, spolupráce s ergonomy a lékaři.

Technologie snímače

Optické myši

Dostatečné pro běžnou kancelářskou i grafickou práci.

Laserové myši

Vyšší citlivost, fungují i na skle.

Při kancelářských pracích se stává klíčovým rozhodnutí, zda upřednostnit laserovou nebo optickou myš, což je zvláště důležité pro uživatele, kteří kladou vysoký důraz na její spolehlivost. Ti, kteří myš využívají spíše občas a nekladou na ni tak vysoké nároky, budou spokojeni s optickou myší. Optické myši se výborně osvědčí v případě pravidelné práce, ačkoliv na lesklých površích mohou vykazovat určité omezení a je proto doporučeno použití podložky pod myš.

Naopak pro uživatele, kteří myš využívají častěji a považují ji za klíčovou součást svého pracovního vybavení, se doporučuje sáhnout po laserové kancelářské myši. I přes vyšší pořizovací náklady dokážou poskytnout záruku spolehlivosti a pohodlí během používání. Jejich schopnost fungovat i na lesklých površích znamená, že jsou vhodné i pro ty, kdo mají v kanceláři skleněný stůl.

 

Drátová vs. bezdrátová

Drátová
Na rozdíl od bezdrátových variant nabízí drátové myši spolehlivější spojení a nemají potřebu pro nabíjení nebo vkládání baterií. Jsou také mírně cenově dostupnější. Nicméně přítomnost kabelu může občas představovat nevýhodu, zejména pokud máte na pracovním stole mnoho papírů nebo hrnek s kávou, který může kabel snadno převrhnout.

Bezdrátová myš

Bezdrátová myš vám na stole poskytne naprostou volnost a zajistí hezčí pracovní místo bez nevzhledného kabelu. Vyžadují však občasnou výměnu baterií (jednou za několik měsíců) nebo dobití akumulátoru. S počítačem komunikují skrz Bluetooth a vyrábí se ve verzích s USB přijímačem nebo s přímým spojením pomocí této bezdrátové technologie.

DPI (dots per inch)

Hodnota DPI poskytuje informaci o citlivosti myši. Čím vyšší je DPI, tím větší vzdálenost urazí kurzor na obrazovce při malém pohybu myši. Tento parametr je klíčový zejména pro uživatele s velkým monitorem, kteří potřebují rychlý pohyb kurzoru. Pro dostatečnou citlivost se obvykle doporučuje udržet hodnotu do 2 000 DPI, avšak pro náročnější uživatele, kteří vyžadují precizní ovládání, se doporučuje zvolit laserovou myš s DPI 2 500 a více.

Kolečko

Myši s naklápěcími kolečky jsou praktičtější, umožňují posouvání obrazu i do stran. Zvláště užitečná je funkce volného protáčení kolečka Hyperscroll, kterou nabízejí například myši od značky Logitech, a která výrazně usnadňuje práci s rozsáhlými dokumenty. Některé modely myší pak disponují dotykovou plochou místo klasického kolečka.

Výběr kancelářských myší na našem e-shopu najdete v kategorii Klávesnice a myš.

 

Ergonomické doplňky

V naší nabídce máme i široký výběr ergonomických pomůcek. V nabídce najdete podložky pod myš nebo klávesnici, které přinášejí mnoho výhod pro každodenní práci. Tyto podložky jsou navrženy s ohledem na optimální podporu a pohodlí při kancelářské práci. Jejich ergonomický design snižuje únavu ruky a zápěstí, což je zejména důležité při dlouhodobém používání počítače. Materiály použité při výrobě podložek jsou pečlivě vybrány tak, aby poskytovaly maximální pohodlí.