FAQ - často kladené dotazy o náhradním plnění

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jednou z možností, jak zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou splnit svůj povinný podíl v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Jedná se o odběr služeb nebo zboží od firem, které zaměstnávají více než 50 % OZP. Tímto způsobem lze splnit povinný podíl v zaměstnávání OZP.

Jak můžu získat náhradní plnění?

Náhradní plnění můžete získat odběrem produktů nebo služeb od zaměstnavatele, který má více než 50 % zaměstnanců s OZP. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze nalézt seznam poskytovatelů náhradního plnění včetně informací o jejich ročním limitu. Vyšší roční limit znamená, že daný dodavatel zaměstnává větší počet osob se zdravotním postižením.

Jaké služby jsou k dispozici?

OPTIMIA poskytuje širokou škálu služeb v rámci náhradního plnění. Naše nabídka zahrnuje:

  • Nákupy v režimu náhradního plnění za 0 % poplatek: Pomáháme vám efektivně nakupovat a plnit povinný podíl s minimálními náklady.
  • Snížení nákladů na mzdy a levné externí HR kapacity: Naše specializované služby v oblasti personálního řízení vám umožní snížit náklady na mzdy a využívat levné externí HR zdroje.
  • Call centrum pro zákaznickou péči a obchodní procesy: Zajišťujeme profesionální call centrum, které podporuje vaše zákazníky a obchodní procesy.
  • Správa nemovitostí, úklidy, ostraha a provoz recepce: Optimalizujeme vaše provozní náklady a zajistíme bezproblémový chod vašich nemovitostí.
  • ESG reporting, energetický audit a odpadové hospodářství: Pomáháme vám plnit environmentální a sociální závazky, poskytujeme energetické audity a efektivní správu odpadů.

Kolik činí v mém případě minimální výše odebrané služby pro náhradní plnění?

Firmy, které mají více než 25 zaměstnanců, musí dle zákona zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, aby dosáhly stanovené kvóty. Tato kvóta je určena ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců, což znamená, že na každých 25 pracovníků musí připadat minimálně jeden zaměstnanec s postižením. V případě, že firma není schopna tuto kvótu splnit, je povinna kompenzovat tuto nesplněnou povinnost nákupem zboží nebo služeb jako náhradní plnění za každého „chybějícího“ pracovníka se zdravotním postižením ve výši přibližně 300 tisíc korun ročně. Alternativně může zaměstnavatel uhradit částku přibližně 100 tisíc korun ročně do státního rozpočtu za každého nezaměstnaného pracovníka se zdravotním postižením. Pro jednoduchý výpočet vašeho konkrétního případu můžete využít naši kalkulačku náhradního plnění.

Jak ověřit oprávnění společnosti k poskytování náhradního plnění?

Můžete požádat o potvrzení zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením od úřadu práce, které by mělo být dostupné. Některé společnosti také tuto informaci zveřejňují na svých webových stránkách. Evidence zaměstnávání osob se zdravotním postižením je vedena na příslušném úřadu práce.

Jak ovlivňují změny v zákoně o zaměstnanosti z roku 2022 zaměstnavatele?

Legislativa omezuje maximální možný rozsah náhradního plnění, které může akreditovaný zaměstnavatel nabídnout všem svým zákazníkům během konkrétního roku. Podle zákona tento objem nesmí překročit 28krát průměrnou mzdu v národním hospodářství počítanou od prvního do třetího čtvrtletí posledního kalendářního roku, vynásobenou počtem pracovníků se zdravotním omezením, kteří byli zaměstnáni v předešlém roce.

Jak změny z roku 2022 ovlivňují odběratele služeb?

Odběratele služeb by měly zajímat limitované možnosti odběru služeb. Proto je vhodné objednat si služby pro náhradní plnění co nejdříve, protože vybraný poskytovatel může brzy dosáhnout limitu a budete muset hledat jiného dodavatele nebo platit "invalidní daň" za nepřispění k povinnému podílu.

Co musí zaměstnavatel předložit úřadu práce?

Hlavním dokumentem k předložení je potvrzení o odběru služeb v rámci náhradního plnění, které vystaví agentura. Množství odebraných služeb musí odpovídat počtu zaměstnanců se zdravotním postižením ve firmě, tedy 4 % celkového počtu pracovních míst nad 25 zaměstnanců. Odběr musí být podložen fakturami.

Jaké jsou náklady na zaplacení povinného podílu státu?

Pokud se rozhodnete zaplatit povinný podíl státu místo využití náhradního plnění, budete muset státu zaplatit 2,5krát průměrnou měsíční mzdu (za první a třetí čtvrtletí daného roku) za každého nepřijatého zaměstnance se zdravotním postižením. V roce 2022 byla průměrná mzda 39 306 Kč, což znamená, že odvod za každého nepřijatého zaměstnance se zdravotním postižením činí 98 265 Kč.

Co mě čeká, pokud nebudu nijak přispívat k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nedosáhnu splnění povinného podílu?

Porušení zákona může být pro vaši firmu spojeno s finančními sankcemi.

Kde si můžu náhradní plnění rezervovat?

OPTIMIA vám nabízí jednoduchý způsob, jak splnit zákonnou povinnost pro rok 2024. Stačí si u nás rezervovat náhradní plnění a zakoupit potřebné produkty přes dohodu o rezervaci. Zdarma vám provedeme analýzu a rezervujeme potřebný objem náhradního plnění pro nadcházející rok. Stačí nám napsat na eshop@optimia.cz nebo zavolat na +420 530 514 614.