Co je to ESG a koho se týká v roce 2024?

Mezi nabízené služby, které firma OPTIMIA nabízí jako součást náhradního plnění, patří i tvorba zpráv o ESG. Adopce ESG standardů se stává trendem mezi firmami po celém světě. Za tímto rozhodnutím nestojí pouze legislativní změny, ale i očekávání ze strany investorů, obchodních partnerů a klientů. Co přesně ESG znamená a jaké přínosy může pro vaši společnost mít?

Co to je ESG?

ESG je zkratka vytvořená z prvních písmen slov Environmental, Social and Governance, které se používají k prezentaci nefinanční výkonnosti. Při odpovědi na otázku, co je ESG, lze říci, že se jedná o způsob řízení, který zohledňuje životní prostředí, sociální odpovědnost a správu a řízení podniku. Podniky, které zkoumají své řízení v těchto oblastech mohou v budoucnu získat konkurenční výhodu.

Koho se zpráva ESG týká?

Díky nové směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), kterou schválili Evropský parlament a Rada EU v prosinci 2022, bude muset od roku 2024 více firem v Česku psát zprávy o své udržitelnosti.

Nově mají povinnost podávat zprávu o ESG:

 • Všechny firmy různých velikostí obchodující své cenné papíry na burze.
 • Další společnosti, které vyhovují minimálně dvěma z následujících kritérií:
  • mají více než 250 zaměstnanců
  • jejich roční obrat přesahuje 50 milionů EUR
  • hodnota jejich aktiv překračuje 25 milionů EUR

Jaké ukazatele ESG společnosti zohledňují?

Při snaze vysvětlit, co je ESG, lze identifikovat základy tohoto konceptu – jsou to již zmíněné životní prostředí, společenská odpovědnost a správa a řízení společností. Společnosti, které chtějí být vnímány jako ty, které se starají o společnost a životní prostředí, musí brát v úvahu všechny zmíněné prvky.

Ekologie: zdroje a spotřeba energie, výše emisí skleníkových plynů, jak se firma stará o odpad.

Sociální odpovědnost: dodržování bezpečnostních norem v práci, struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy, rozdíly ve výši platů mezi ženami a muži (tzv. genderová mzdová mezera), bezpečnost a kvalita produktů.

Governance (správa a řízení společnosti): jak je firma řízena, její vlastnické vztahy, opatření proti korupci.

Proč je ESG důležité pro vaši firmu?

 • budování důvěry mezi spotřebiteli, investory a obchodními partnery – ESG je víc než jen ujištění, že se společnost ve své činnosti neřídí pouze ziskem, protože aktivity v oblasti ESG jsou měřitelné a výsledky jsou sdílené;
 • vytváření image moderní, inovativní společnosti – aby mohly přijímat protiopatření, např. v reakci na klimatickou krizi, organizace hledají a zavádějí nová řešení, a proto jsou uznávány jako inovativní;
 • přístup k financování za zvýhodněných podmínek – ekologické podniky, a tedy i ty, které mají na mysli životní prostředí, mohou stále častěji využívat úvěry nabízené za atraktivních podmínek, které jsou mnohem výhodnější než komerční podmínky;
 • schopnost získat do podniku talentované pracovníky – podniky, v nichž je zavedeno šetrné podnikání, jsou vnímány jako atraktivní zaměstnavatelé, což následně pomáhá budovat kompetentní tým a snižuje náklady na lidské zdroje, protože fluktuace zaměstnanců je mnohem nižší;
 • splnění předpisů dříve, než vstoupí v platnost – je otázkou času, kdy bude muset více společností zahrnout do svých zpráv otázky ESG, a ty organizace, které vyjdou napřed, budou na změny připraveny.

Možná už se vaše firma některým aspektům ESG věnuje, ale dosud to neděláte formálně. Nové povinnosti mohou být příležitostí k identifikaci oblastí, kde je prostor pro zlepšení. Příprava zpráv však vyžaduje čas a energii, proto s ní začněte co nejdříve. Pokud máte malou firmu, kterou povinnost ESG reportingu přímo netýká, může se stát, že po vás budou data o udržitelnosti požadovat vaši dodavatelé nebo odběratelé. I když na vás tedy ESG nemá přímý dopad, schopnost poskytnout tyto informace vám může zajistit konkurenční výhodu.

ESG s OPTIMIA

Ve světě, kde se stále více klade důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost, se ESG stává nezbytnou součástí strategie každé společnosti, která si cení své reputace, udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu. Jako součást svého portfolia služeb nabízí OPTIMIA vypracování zpráv o ESG, a to i v rámci náhradního plnění. To představuje pro firmy významnou výhodu, neboť mohou splnit legislativní požadavky a zároveň projevit své závazky k udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Využitím služeb OPTIMIA mohou firmy nejen vyhovět zákonným požadavkům, ale také posílit svou pozici na trhu, zlepšit vztahy se zainteresovanými stranami a podpořit udržitelný rozvoj.